SENIOR VERBANDE SEKRETARESSE
Benodig die dienste van ‘n persoon met toepaslike naskoolse opleiding en/of ervaring vir diensaanvaarding as ‘n Senior verbande sekretaresse in die firma se Aktesafdeling


Vereistes
Ten minste 5 jaar se ondervinding in die voorbereiding van verbanddokumente en registrasie van verbande;
Ten volle tweetalig
Ondervinding met die volgende stelsels sal ‘n aanbeveling wees:
o GhostConvey
o WebConvey
o E4
o Stordoc

Belangstellende en toepaslik gekwalifiseerde persone word uitgenooi om aansoeke, vergesel van ‘n volledige Curriculum Vitae, te rig aan Ann Keyter. Aansoeke moet ons teen nie later nie as 2 September 2016 bereik en moet per e-pos gestuur word aan: annk@cm.law.za

Alle aansoeke word as vertroulik ontvang en oorweeg.
Back to Careers