SENIOR AKTE SEKRETARESSE
Benodig die dienste van ‘n persoon met toepaslike naskoolse opleiding en/of ervaring vir diensaanvaarding as ‘n Senior akte sekretaresse in die firma se Aktesafdeling


Vereistes
Ten minste 10 jaar se ondervinding in die voorbereiding van transportdokumente en verwante dokumentasie;
Ten volle tweetalig
Ondervinding in die volgende sal ‘n aanbeveling wees;
o Gewone en deeltiteltransporte;
o Boedeltransporte;
o Konsolidasies en onderverdelings;
o Opening van deelregisters;
o Dorpsontwikkelling;
Ondervinding met die volgende stelsels sal ‘n aanbeveling wees:
o GhostConvey
o Legal Suite

Belangstellende en toepaslik gekwalifiseerde persone word uitgenooi om aansoeke, vergesel van ‘n volledige Curriculum Vitae, te rig aan Ann Keyter. Aansoeke moet ons teen nie later nie as 2 September 2016 bereik en moet per e-pos gestuur word aan: annk@cm.law.za

Alle aansoeke word as vertroulik ontvang en oorweeg.
Back to Careers